Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

13-09-2017 2017-18 Καθορισμός όρων προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α.

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β' 1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση.


13-09-2017 Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφαλίστων φοιτητών και φοιτητριών

Δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), μόνον με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους


13-09-2017 2017-18 ERASMUS+ - Θυρίδα ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού προγράμματος στο Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ

ERASMUS+ 2017-18 programme at the Department of Theology: Essential documentation, applications and newsfeed


13-09-2017 2017-18 Θυρίδα ενημέρωσης Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

Πληροφορίες σχετικά με τις κατατακτήριες εισαγωγικές εξετάσεις στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος


13-09-2017 Θυρίδα Ενημέρωσης Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

Doctoral studies at the Department of Theology, National and Kapodistrian University of Athens


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 811