Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις » Προβολή ανακοίνωσης
19.12.2018

2019-20 Θυρίδα ενημέρωσης Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στο τέλος της παρούσας σελίδας.

Μέσω της παρούσας θυρίδας ενημέρωσης είναι διαθέσιμη ευέλικτη και χρηστική πρόσβαση σε ειδήσεις, ανακοινώσεις, πληροφορίες και εφαρμογές αναφορικά με τις κατατακτήριες εισαγωγικές εξετάσεις στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

- Προκήρυξη Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

- Αίτηση

 Σε περίπτωση της εξ’ αποστάσεως υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις, μέσω ταχυδρομικής επιστολής (μέσω ΕΛ.ΤΑ), αυτή θα πρέπει να υποβληθεί αυστηρά μεταξύ των ανωτέρω προκαθορισμένων ορίων του μηνός Νοεμβρίου και η ημερομηνία αποστολής να αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου (ΕΛ.ΤΑ). Η αίτηση απαραίτητα θα πρέπει να έχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος από ΚΕΠ και συνημμένα επιπλέον μια απλή φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του.

Διεύθυνση αποστολής : Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεολογική Σχολή, Γραμματεία Τμήματος Θεολογίας
157 72 Πανεπιστημιόπολη, Άνω Ιλίσια

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι, οδηγίες και εφαρμογές

Θυρίδα Ενημέρωσης