Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις » Προβολή ανακοίνωσης
13.06.2019

Θυρίδα Ενημέρωσης για την Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών στο Τμήματος Θεολογίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης

  

To Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Χρήστο Καραγιάννη.

Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του Οδηγού Σπουδών του αναθεωρημένου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Κωδ. Μαθήματος 30880   Εξάμηνο ΣΤ΄,  Διδακτικές Μονάδες: 3, Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 4,  Διδάσκων:  Επίκ. Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, Ακαδημαϊκός Επόπτης/Επιστημονικός Υπέυθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Θεολογίας.  Ο αριθμός των φοιτητών που θα δύνανται να δηλώσουν το  μάθημα είναι περιορισμένος επί τη βάσει των θέσεων που έχουν κατανεμηθεί στο Τμήμα Θεολογίας από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. Το μάθημα συμπεριλαμβάνεται στο συνολικο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχιου και ανήκει στον Ερμηνευτικό Τομέα.

Η επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό  Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών  του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Χρήσιμοι σύνδεσμοι, οδηγίες και εφαρμογές

Θυρίδα Ενημέρωσης