Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις » Προβολή ανακοίνωσης
29.08.2017

Ενημέρωση Παραλαβής Περγαμηνών Πτυχιούχων (Π.Μ.Σ.) Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ (με ημερομηνία Αίτησης Χορήγησης Περγαμηνής Πτυχίου μέχρι και την 19η Δεκεμβρίου 2016 και προγενέστερα)

Παραλαβή από τη Γραμματεία του Τμήματος κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00

Σας ενημερώνουμε ότι οι περγαμηνές, με ημερομηνία Αίτησης Χορήγησης Περγαμηνής Πτυχίου -(βλ. απόδειξη πληρωμής παραβόλου)- μέχρι και την 19η Δεκεμβρίου 2016 και προγενέστερα, είναι ήδη διαθέσιμες στη Γραμματεία του Τμήματος προς παραλαβή.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,να παραλάβει την παραγγελθείσα περγαμηνή, οφείλει να προσκομίσει το σχετικό απόκομμα της απόδειξης πληρωμής(παραβόλου), που του ανταποδόθηκε κατά την διαδικασία αίτησης χορήγησης περγαμηνής.

Η παραλαβή των περγαμηνών γίνεται τις γνωστές ώρες εξυπηρετήσεως κοινού στα Γραφεία της Γραμματείας  του Τμήματος θεολογίας στην Πανεπιστημιόπολη, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη , Παρασκευή με ώρες λειτουργίας 11:00-13:00.

Από την Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.