Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις » Προβολή ανακοίνωσης
13.09.2017

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφαλίστων φοιτητών και φοιτητριών

Δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), μόνον με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους

Αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των ανασφάλιστων φοιτητών (όσων δεν είχαν περίθαλψη από άλλον φορέα και ασφαλίζονταν από το ΕΚΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 31 του ν.4452/2017 (Α'17) και κατ' εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α'21), δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), μόνον με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.

Ως εκ τούτου, δεν εκδίδονται, ούτε και να ανανεώνονται Βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές μετά και την 1η   Σεπτεμβρίου 2017.

Όσον αφορά στο φορέα έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας.

Από τη Γραμματεία του
Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ