Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις » Προβολή ανακοίνωσης
07.06.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. "Ορθόδοξη Θεολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. "Ορθόδοξη Θεολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (δικαιολογητικά, ύλη εξετάσεων, προθεσμίες, πληροφορίες).

Το Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ορθόδοξης Θεολογίας» με τρεις Ειδικεύσεις: 1. «Βιβλικών Σπουδών», 2. «Πατερικών και Ιστορικών Σπουδών - Χριστιανικής Αρχαιολογίας», και 3. «Συστηματικής Θεολογίας και Επιστημών της Αγωγής».

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη – Άνω Ιλίσια και δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος για περισσότερες της μιας ειδίκευσης.(Όσοι από τους υποψήφιους έχουν υποβάλει Άιτηση δεν χρειάζεται να ξαναϋποβάλουν). 

Η επανίδρυση και ο κανονισμός του ΠΜΣ «Ορθόδοξης Θεολογίας» έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.( 4390/2-10-2018).

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος