Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις » Προβολή ανακοίνωσης
25.09.2017

Προκήρυξη για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ για θητεία ενός (1) έτους από 1.12.2017 - 30.11.2018

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Προκήρυξη για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ για θητεία ενός (1) έτους από 1.12.2017 - 30.11.2018, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αναλυτικά το κείμενο της Προκήρυξης: https://goo.gl/62LhnV

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Θωμάς Αντ. Ιωαννίδης
Αναπλ. Καθηγητής