Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις » Προβολή ανακοίνωσης
22.10.2020

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ THΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Ειδικά μέτρα κατά της επιδημίας Covid-19

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική Κ.Υ.Α. με ΑΔΑ: (9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ), η εξυπηρέτηση του κοινού από τη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας,  θα γίνεται δια ζώσης  μόνον κατόπιν προσυνεννόησης/ραντεβού με συγκεκριμένο διοικ.υπάλληλο, μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί επ'ουδενί εξ'αποστάσεως.

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. μόλις έχει ενταχθεί στο σύστημα ειδοποίησης και υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ΕΚΠΑ  μέσω της διεύθυνσης ιστοσελίδας: https://eprotocol.uoa.gr/ 
(για αιτήσεις,  βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αναλυτικές βαθμολογίες κλπ)

Υπάρχει, η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού αιτήματος για χορήγηση οποιουδήποτε πιστοποιητικού μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου eprotocol.uoa.gr και μετέπειτα αποστολή στο προσωπικό emaill του φοιτητή.

Προχωρήστε στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας της αίτησης προσέχοντας στην αρχή της, να επιλέξετε ορθά  το πεδίο [ ΠΡΟΣ:  Γραμματεία Τμήματος Θεολογίας ] από τη σχετική λίστα.

Επίσης η  επικοινωνία πραγματοποιείται είτε μέσω του email: secr@theol.uoa.gr, απ' όπου μπορεί να γίνεται η αποστολή κάποιου ερωτήματος ή απορίας προς επίλυση. είτε μέσω των τηλεφώνων της Γραμματείας 
( www.theol.uoa.gr/epikoinwnia.html ), 

Tέλος στην περίπτωση που προτιμηθεί για κάποιο συγκεκριμένο το αίτημά σας να αποσταλεί στο email επικοινωνίας της Γραμματείας, ( secr@theol.uoa.gr ), θα πρέπει να επισυνάψετε σκαναρισμένη την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα και από τις δύο όψεις, για την ταυτοποίηση του αιτούντος. (Στην περίπτωση που έχετε ήδη αποφοιτήσει από το Τμήμα, θα πρέπει, να επισυνάψετε σκαναρισμένη την αστυνομική σας ταυτότητα και από τις δύο όψεις).

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας.