Αρχική σελίδα » Συντελεστές

Συντελεστές και Λειτουργία του Δικτύου Επίσημων Ιστοχώρων του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

   

Σύντομη αναφορά και ιστορικό
Το δίκτυο ιστοχώρων του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ συνίσταται από α) την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.theol.uoa.gr/, την επίσημη παρουσία του Τμήματος στο Facebook https://www.facebook.com/athens.theology/, την επίσημη ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου (Μ.Φ.Θ.Σ.) http://postgraduates.theol.uoa.gr/, και δ) την επίσημη παρουσία του Μ.Φ.Θ.Σ. στο Facebook (συνδιαχείριση με τον Σύλλογο). Οι ανωτέρω ιστοχώροι αποτελούν τμήμα του ευρύτερου δικτύου επισήμων ιστοτόπων της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • E-mail επικοινωνίας για θέματα Διαδικτύου: theology.nkua@gmail.com
   

 Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας

   

 - Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Τμήματος)
Θωμάς Αντ. Ιωαννίδης, Αναπλ. Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας
157 72 Πανεπιστημιόπολη, Άνω Ιλίσια
Τηλ. - Fax.: (+30) 210 727 5811, E-mail: chair@theol.uoa.gr

     
   

 - Διοικητική Επιστασία
Βασιλική Λαδιά, Γραμματέας Τμήματος Θεολογίας
Tηλ. (+30) 210.727.5872, E-mail: vladia@theol.uoa.gr

   

- Διαχείριση και λειτουργία του Δικτύου Επισήμων Ιστοχώρων (ΔΕΙ) της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ
Δημήτριος Αλεξόπουλος, Ειδικός Συνεργάτης οικονομικών, ανάπτυξης και η-διακυβέρνησης
e-mail: theology.nkua@gmail.com

     
 

Για τη νέα ιστοσελίδα του Ιδρύματος εργάστηκαν οι παρακάτω:

 Γενική Επιτροπή Ιστοσελίδας

Καθ. Γ. Κρεατσάς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πρόεδρος επιτροπής
Καθ. Γ. Δονάτος, Κοσμήτορας Σχολής ΝΟΠΕ
Καθ. Κ. Μακρόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Καθ. Α. Βοσκός, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας
Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος ΜΙΘΕ
Καθ. Δ. Αναπολιτάνος, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.
Καθ. Ι. Ιωαννίδης, Τμήμα Πληροφορικής
Καθ. Μ. Μεϊμάρης, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε
Καθ. Κων. Μουρλάς, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Καθ. Ι. Δημητρίου, Οικονομικό Τμήμα
Καθ. Β. Δενδρινού, Τ.Α.Γ.Φ.
Δρ. Σ. Μπόλης, Προϊστάμενος Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
κ. Σ. Βανακάρης, Προϊστάμενος Υπολογιστικού Κέντρου

Ειδική Συντακτική Επιτροπή

Καθ. Β. Δενδρινού
Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος
Επικ. Καθ. Κων. Μουρλάς
Ε. Παλόγου, γραμματειακή υποστήριξη

Διαχείριση πλατφόρμας - Εκπαίδευση χρηστών

κ. Σ. Δ. Μπόλης, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας