Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Καραγιάννης

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1969. Αποφοίτησα από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1992.

Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός (1992-1994). Το 1994, κατόπιν εξετάσεων, έλαβα υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Το 1995 έλαβα με διάκριση από το University of Aberdeen τον τίτλο του Master of Theology (MTh). Για την επίδοσή μου τιμήθηκα με υποτροφία από το Gilroy Royal Scholarship Foundation της Μεγάλης Βρετανίας (1996).

Το 1999 προσελήφθην στον Κλάδο Εκδόσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ως συντάκτης των περιοδικών «Εκκλησία» και «Θεολογία».

Το 2004 ανακηρύχθηκα Διδάκτωρ του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υποβάλλοντας προς έγκριση τη διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Η έννοια του υπολοίπου στην Παλαιά Διαθήκη».

Το 2006 εξελέγην στη θέση του Λέκτορος του ανωτέρω Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Αρχαιολογία της Παλαιάς Διαθήκης».

Από το Σεπτέμβριο του 2007 (ΦΕΚ 5375/642/17-8-2007) διδάσκω στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

To 2013 (ΦΕΚ 429/16-4-2013) εξελέγην στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιά Διαθήκη».

Το 2019 (ΦΕΚ 442/28-3-2019) εξελέγην στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιά Διαθήκη».

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας