Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Καραγιάννης » Μαθήματα
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προπτυχιακά

1. Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. Α΄ Εξάμηνο

2. Ιστορία και Αρχαιολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Α΄ Εξάμηνο

3. Βιβλική Αρχαιολογία. Δ΄ Εξάμηνο

4.  Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Β΄.  Η΄ Εξάμηνο

 

Μεταπτυχιακά

1. Η Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού στη γη της Παλαιστίνης και την Εγγύς Ανατολή.  Α΄ Εξάμηνο

2. Η Εποχή του Σιδήρου στη γη της Παλαιστίνης. Β΄ Εξάμηνο.

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας