Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Λιάκουρας

Κωνσταντίνος Ἠλ. Λιάκουρας, Kαθηγητής

 

Ὁ Κωνσταντίνος Ἠλ. Λιάκουρας γεννήθηκε τό 1951 στόν Ὑμηττό Ἀττικῆς. Μετά τήν περάτωση τῆς φοιτήσεώς του στήν στοιχειώδη (Ὑμηττός, 1963) καί στήν δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση (Ἠλιούπολη Ἀττικῆς, 1969) εἰσήχθη τό 1969 στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπό τήν ὁποία ἀπεφοίτησε τόν Νοέμβριο τοῦ 1973 μέ βαθμό πτυχίου ριστα. Τό 1975 ἐνεγράφη στό Ἱστορικό καί Ἀρχαιολογικό Τμῆμα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπό τό ὁποῖο ἀπεφοίτησε τον Φεβρουάριο τοῦ 1981 μέ βαθμό πτυχίου Λίαν Καλς.

Τον Σεπτέμβριο τοῦ 1981 διορίσθηκε Ἐπιστημονικός Συνεργάτης στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τον Ὀκτώβριο τοῦ 1990 ὑπέβαλε προς κρίση στό τότε ὀνομαζόμενο Τμῆμα Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διδακτορική Διατριβή ὑπό τον τίτλο: «Ἰωάννου τοῦ Κυπαρισσιώτου, Κατά τῶν τοῦ Παλαμικοῦ Τόμου διακρίσεων καί ἑνώσεων ἐν τῷ Θεῷ», ἡ ὁποία ἐγκρίθηκε τήν 17η Μαΐου τοῦ 1991 μέ τόν βαθμό ριστα.

Τον Δεκέμβριο τοῦ 1992 ἐξελέγη Λέκτορας (Διορισμός: Ἀπρίλιος 1993) τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς (νῦν δε Κοινωνικῆς Θεολογίας) τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τον Ἰούνιο τοῦ 1998 ἐξελέγη Ἐπίκουρος Καθηγητής (Διορισμός: Αὔγουστος 1998) τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου.

Τον Ἰούνιο τοῦ 2001 ἐξελέγη Ἀναπληρωτής Καθηγητής (Διορισμός: Σεπτέμβριος 2001) τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μέ γνωστικό ἀντικείμενο «Πατρολογία», καί τον Μάρτιο τοῦ 2006 ἐξελέγη Καθηγητής (Διορισμός: Δεκέμβριος 2006) τοῦ Τμήματος αὐτοῦ μέ τό ἴδιο γνωστικό ἀντικείμενο.

Γνωρίζει πολύ καλά τήν Ἀγγλική καί τήν Γερμανική γλώσσα.