Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Μόσχος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

 

Γεννήθηκε στις 23.7.1964 στην Αθήνα. Έγγαμος με τη Σταυρούλα Πόγκα και πατέρας τριών τέκνων (γεν. 2000, 2002 και 2010).

 

Α. Σπουδες

1982: Απολυτηριο Κλασικου Λυκειου της Προτύπου Σχολής Αναβρύτων - Εισαγωγή στη Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώτος εισαχθείς).

1986: Πτυχιουχος Θεολογιας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Άριστα).

1987- 1988: στρατιωτική θητεία ως στρατιώτης Τεθωρακισμένων.

1988-1992: Σπουδές στην Ευαγγελική Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Ερλάγκεν-Νυρεμβέργης (υπό τον Chr. Felmy) και κατόπιν Πανεπιστημίου Μονάχου, με υποτροφία από την Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας. Από το χειμερινό εξάμηνο 1990/91 σπουδές Βυζαντινολογίας στο Πανεπιστήμιο Μονάχου (υπό τους A. Hohlweg, F. Tinnefeld) με δευτερεύουσες κατευθύνσεις Φιλοσοφία (W. Beierwaltes, E. Simons T. Buchheim) και Ορθόδοξη Θεολογία (Θ. Νικολάου). Παρακολούθησε, επίσης, παραδόσεις και σεμινάρια Ευαγγελικής Συστηματικής Θεολογίας (W. Pannenberg) και Ρωμαιοκαθολικής και Ευαγγελικής Eκ­κλη­σι­α­στι­κής Iστορίας (R. Hübner, R. Schwarz) καθώς και Προσεμινάρια Με­σαιωνικής Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Αναγέννησης.

21.2.1994: Magister Artium Βυζαντινολογιας Πανεπιστημίου Μονάχου (θέμα διπλωματικής εργασίας "Οι ενωτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Α­να­το­λής και Δύσεως από το 1204 έως το 1453").

30.6.1995: Διδακτωρ Θεολογιας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Εκκλησιαστική Ιστορία (θέ­μα διατριβής "Οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις του Αντιησυχασμού του Νικηφόρου Γρη­γο­ρά").

2000-2006: Πρόγραμμα εκπόνησης διατριβής επί Υφηγεσία που περιλάμβανε και συμμετοχή σε ανώτερα Σεμινάρια Αρχαίας Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Ιστορίας σύγχρονου εξωευρωπαϊκού Χριστιανισμού στην Ευαγγελική Θεολογική Σχολή (καθ. K. Koschorke) και κοπτικής γλώσσας και πολιτισμού στο Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου (R. Schulze, A. Eberle) την περίοδο 2001-2002.

12.12.2007 Μετά από θετικές εισηγήσεις τριών εισηγητών (H. Holze, F. Tinnefeld, R. Staats) εγκρίθηκε η (υποβληθείσα τον Μάρτιο 2007) εργασία του « Εν ουρανοίς πολιτεύονται - εσχατολογικές παραστάσεις και ο ρόλος τους στην ιστορία του πρώιμου αιγυπτιακού μοναχισμού (4ος - 5ος αιώνας)» ως διατριβή επί υφηγεσία στό Πανεπιστήμιο τοῦ Rostock. Μετά την ορισμένη διαδικασία δηλαδή διάλεξη (Habilitationsvortrag) και κατόπιν Colloquium ανακηρύχθηκε Υφηγητής Εκκλησιαστικης Ιστοριας Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Rostock. Θέμα διαλέξεως ήταν «Staat und Kirche während der nationalsozialistischen Besatzung Griechenlands (1941-1944)» [Κράτος και Εκκλησία κατά την εθνικοσοσιαλιστική κατοχή της Ελλάδος (1941-1944)]

 

Β. Διδακτικη δραστηριοτητα 1989-2007

1989-1992: βοηθητικό προσωπικό και επιστημονικός Συνεργάτης (Wiss. Mitarbeiter) στο Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανε­πιστη­μί­ου Μονάχου (Institut für Orthodoxe Theologie)

1992-2007: καθηγητής θεολόγος στη Μέση Εκπαίδευση (1992-93 στο Λύκειο Αναβρύτων, 1993-1997 στο Κολλέγιο Αθηνών, από το 1997 οργανική θέση στο Λύκειο Αναβύσσου Αττικής)

1996-2000 διδασκαλία στα ΠΕΚ Πειραιά (Μάιος 1996), Αθήνας (Μάιος 1996, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1998), Κηφισιάς (Νοέμβριος 1997, Μάιος 1999) μαθημάτων Θρησκειολογίας σε επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και πρωτοδιορίστους θεολόγους (Β΄-Γ΄ φάση εισαγωγικής επιμορφώσεως), και στα ΠΕΚ Πειραιά (Ιούνιος 2000), Τριπόλεως (Σεπτέμβριος 2000) και Κηφισιάς (Σεπτέμβριος 2002) ειδικής διδακτικής θρησκευτικών με αφορμή το εγχειρίδιο της Β Λυκείου.

1996 μέλος επιτροπής κρίσεως του διδακτικού εγχειριδίου Θρησκευτικών της Γ΄ Γυ­μνασίου (σχ. έτους 1997-98).

1997 μέλος ομάδας συγγραφής του διδακτικού εγχειριδίου Θρησκευτικών της Β΄ Λυκείου (σχ. έτους 1998-99 έως σήμερα).

2004-2007: διδασκαλία με απόσπαση στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών (Κηφισιά) στα μαθήματα: Χριστιανική Φιλοσοφία, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄ και Β΄, Ιστορία Δογμάτων Α΄ και Β΄, Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα και Χριστιανική Ηθική.

 

γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ (2007-2014)

 

Από τις 17.04.2007 που ορκίστηκε Λέκτορας Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών δίδαξε

α) προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Θεολογίας

i. τα υποχρεωτικά μαθήματα                                           

 • Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, Β΄ (εαρ. εξάμηνα 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)

από το 2011 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλ. σελίδα του e-class.

 • Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία (χειμ. εξάμηνα 2007/8, 2008/9, 2009/10)
 • Βυζαντινή Ιστορία (εαρ. εξάμηνα 2008, 2009, 2010, 2011)

ii. τα επιλεγόμενα μαθήματα

 • Πηγές Εκκλησιαστικής και Βυζαντινής Ιστορίας (χειμ. εξάμηνα 2007/8, 2008/9, 2009/10, 2010/11, 2011/12 2012/13, 2013/14)

από το 2010/2011 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλ. σελίδα του e-class.

 • Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας Β΄ (εαρ. εξάμηνο 2008)
 • Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών (χειμ. εξάμηνο 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14)

από το 2010/2011 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλ. σελίδα του e-class.

β) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ιστορικού Τομέα τα μαθήματα

 • Η χριστιανική Εκκλησία κατά την ύστερη αρχαιότητα (χειμ. εξάμηνα 2007/08, 2008/09)
 • Η χριστιανική Εκκλησία στο Μέσο και Ύστερο Βυζάντιο (7ος -15ος αι.) (εαρ. εξάμηνα 2008, 2009)
 • Αίρεση και Ορθοδοξία κατά την ανάπτυξη της Χριστιανικής Εκκλησίας στην Ύστερη Αρχαιότητα (1ος-7ος αι.) (χειμ. εξάμ. 2009/10)
 • Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα (εαρ. εξάμ. 2010)
 • Η εξέλιξη του χριστιανικού μοναχισμού και ο ρόλος του στην κοινωνία της Ύστερης Αρχαιότητας (χειμ. εξάμ. 2010/11)
 • Εκκλησία και κοινωνία κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο (13ος-15ος αι.) (εαρ. εξάμ. 2011)
 • Θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας μέχρι την Εικονομαχία: Ο επίσκοπος και η πόλη στην ύστερη αρχαιότητα (χειμ. εξάμ. 2011/12)
  • Θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας μέχρι την Εικονομαχία: Θεσμός και χάρισμα στον Χριστιανισμό της Ύστερης Αρχαιότητας - από τον μικρόκοσμο της Παλαιστίνης στην ελληνορωμαϊκή παγκοσμιότητα (χειμ. εξάμ. 2012/13)

γ) δίδαξε στη Θεολογική Σχολή του Παν/μίου Rostock ως άμισθος εξωτερικός καθηγητής (Privatdozent) με την ιδιότητα του υφηγητή (βλ. www.theologie.uni-rostock.de) τα παρακάτω μαθήματα σε σεμιναριακή μορφή (Hauptseminar) ή παραδόσεων:

 • Ökumene vor der Ökumene: Die Begegnungen zwischen Christen verschiedener Glaubensgemeinschaften vom Mittelalter bis zum 17. Jh. im Bereich des Ostens (Οικουμένη προ της Οικουμένης-Επαφές μεταξύ Χριστιανών διαφορετικών κοινοτήτων πίστεως από το Μεσαίωνα έως τον 17ο αι. στην περιοχή της Ανατολής) 5-7.06.2009 για το εαρινό εξάμηνο 2009 (Σεμινάριο)
 • Von Syrien bis zum Baltikum. Platonisch-origenistische Denkströmungen in der christlichen Spiritualität von der Spätantike bis zur Gegenwart (Από τη Συρία έως τη Βαλτική. Πλατωνικά-ωριγενιστικά ρεύματα στην χριστιανική πνευματικότητα από την Ύστερη Αρχαιότητα μέχρι σήμερα) 25-27.05.2010 για το εαρινό εξάμηνο 2010 (Σεμινάριο)
 • Askese und nchtum in der Gestaltung der Ostkirche vom Ausgang der Spätantike bis zum Ende des Mittelalters (Άσκηση και μοναχισμός στη διαμόρφωση της Ανατολικής Εκκλησίας από το πέρας της Ύστερης Αρχαιότητας έως το τέλος του Μεσαίωνα) 14-17.06.2011 για το εαρινό εξάμηνο 2011 (Σεμινάριο)
 • Anpassung oder Pseudomorphose? Die Orthodoxe Kirche im 16. / 17. Jahrhundert και "Den Heiligen Vätern folgend"- Die Theologie im modernen Griechenland zwischen Traditionalismus und Erneuerung,(25-29.06.2012) για το εαρινό εξάμηνο 2012 (παραδόσεις, βλ. και αναφορά στον τοπικό τύπο http://www.ostsee-zeitung.de/ozdigital/Druckansicht.phtml?SID=e146ce43a922518b0591f6248e42efe9&param=news&id=3478520&print=1 )
 • Wende- und Brennpunkte in der Geschichte der Ostkirche (5.-15. Jh.) (19, 23-25.6.2013) για το εαρινό εξάμηνο 2013 (Σεμινάριο)

δ) στην Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Μονάχου με Erasmus

 • δύο παραδόσεις με θέματα "Hesychasmus und die geistige Strömungen in der spätbyzantinischen Kirche" και "Das Mönchtum in der spätantiken Gesellschaft" για το εαρινό εξάμηνο 2013 (9-10.7.2013).

ε) στο Σεμινάριο Πιστοποιημένου Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 4-7 Μαρτίου 2013, Θεολογική Σχολή Χάλκης/Τουρκία, με θέμα «Β΄ Οικουμενική Σύνοδος»

 • παράδοση με θέμα «Ο μοναχισμός κατά την περίοδο της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου»

 

Επίσης εκπονούνται οι παρακάτω μεταπτυχιακές εργασίες υπό την εποπτεία του

α) ημεδαπών φοιτητών

 • Η επιστολή του πάπα Πίου του Θ΄ προς τους Ανατολικούς (1848) και η εξ αφορμής αυτής αναπτυχθείσα γραμματεία (υποψ. Ν. Κουρεμένος, δεκτή τον Ιούνιο 2012)
 • Νεοελληνικές μεταφράσεις των βίων των αγίων Αντωνίου και Θεοδοσίου, των ιδρυτών της Λαύρας του Κιέβου (υποψ. Γ. Ιορδανίδης, λήψη θέματος 2009)

β) αλλοδαπών φοιτητών

 • Η συρο-ορθόδοξη εκκλησία στη Μέση Ανατολή από τα τέλη του 19ου αιώνα έως το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (υποψ. Tadars Saado, δεκτή τον Ιούνιο 2013)
 • Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Μολδαβίας κατά τον 20ό αιώνα (υποψ. Ν. Tasca, λήψη θέματος 2010)

16.05.2012 εξελέγη ομόφωνα και 23.08.2012 ορκίστηκε Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ.

 

Ερευνητικα προγραμματα

Από τον Μάρτιο 2009 διευθύνει το πρόγραμμα «Καταγραφή πηγών για τον Χριστιανισμό και τα θρησκευτικά ρεύματα στον ελλαδικό χώρο από τον 6ο έως τον 9ο αι. μ. Χ.» (Πρόγραμμα Καποδίστριας ΕΚΠΑ) με συνεργαζόμενους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Β. Κυλέκογλου, Ι. Τεγόπουλο (κατόχους ΜΔΕ) και Μ.-Χ. Μουστάκα

 

δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

 

Συμμετοχή σε επιστημονικες επιτροπες Συνεδρίων

Δεκέμβριος 2007: Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή προετοιμασίας της Ημερίδας του Τμήματος Θεολογίας για τα 170 χρόνια ζωής και προσφοράς του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Θεολογικής Σχολής (1837-2007) (πνευματικό κέντρο Δήμου Αθηναίων, 19.12.2007)

 

Συμμετοχες σε Συνεδρια (με ανακοινωσεις)

6-8 Μαΐου 2005, Βόλος: Θεολογικό Συνέδριο: Αναταράξεις στη μεταπολεμική θεολογία -η «θεολογία του ’60», διοργ. Θεολογική Ακαδημία Βόλου – θεολογικό περιοδικό Σύναξη, βλ. εργογραφία

22-25 Σεπτεμβρίου 2005, Αθήνα: ΣΤ΄ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου («Η γοητεία του Βυζαντίου άλλοτε και τώρα»), βλ. εργογραφία

4-5 Μαΐου 2007, Βόλος: Ορθοδοξία και Παράδοση με αφορμή το ομώνυμο βιβλίο του Δημητρίου Πάλλα, Διεπιστημονικό Εργαστήριο με συμμετοχή καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών από τις Θεολογικές Σχολές, τα Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, και τις Σχολές Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, διοργ. Θεολογική Ακαδημία Βόλου, (εισήγηση μέ θέμα «Θεολογία και Ιστορία: όψεις μιας δύσκολης σχέσης»).

5-10 Νοεμβρίου 2007, Veliko Tarnovo Βουλγαρία: Theological Conference: The witnessing of the Church and the expectations of society, διοργ. Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή Παν/μίου «Άγ. Κύριλλος καί Μεθόδιος», Veliko Tarnovo/ίδρυμα Pokrov Bogorodich, βλ. εργογραφία

12-16 Ιουνίου 2008, Γενεύη: International Conference: The “one holy catholic and apostolic church” Reflections on the understanding of the church in an ecumenical horizon, Γενεύη, διοργ. Lutherischer Weltbund/Université de Genève, Faculté autonome de théologie protestante, βλ. εργογραφία και http://www.lutheranworld.org/lwf/index.php/first-conference-one-holy-catholic-and-apostolic-church.html

4-6 Ιουλίου 2008, Καλαμάτα: ΙΔ΄ Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Παιδεία, Πολιτισμός και Εκκλησία. Η συμβολή της Θεολογίας διοργ. Μεταπτυχιακός φοιτητικός θεολογικός Σύνδεσμος, βλ. εργογραφία

8 Νοεμβρίου 2008, Πεντέλη, Ἡμερίδα, Θρησκεία ἤ Ἐκκλησία; Ἡ θεολογική ἀνταπόκριση στίς ὑπαρξιακές ἀναζητήσεις τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, διοργ. Μεταπτυχιακός φοιτητικός θεολογικός Σύνδεσμος (εἰσήγηση μέ θέμα «Ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία μεταξύ ἀπομάγευσης καί καθαγιασμοῦ τοῦ κόσμου»)

7-10 Μαΐου 2009, Βόλος: Διεθνές Συνέδριο Εκκλησία και πολιτισμός, διοργ. Θεολογική Ακαδημία Βόλου ( βλ. εργογραφία καθώς και http://www.acadimia.gr/images/stories/pdf_arthra/volos_gr_2009_b.pdf  )

3-5 Ιουλίου 2009, Πάρος ΙΕ΄ Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Mare Nostrum Μεσόγειος και Χριστιανισμός διαμέσου των αιώνων, διοργ. Μεταπτυχιακός φοιτητικός θεολογικός Σύνδεσμος (εισήγηση με θέμα «Η επίδραση του ιδεολογικού και γεωπολιτικού πλαισίου της Μεσογείου στην ιστορία του Χριστιανισμού»)

26-28 Νοεμβρίου 2009, Βιέννη, Kommunismus im Rückblick (1989-2009). Ökumenische Perspektiven aus Ost und West. διοργ. Ινστιτούτο Κοινωνικής Ηθικής Καθολικής Θεολογικής Σχολής Παν/μίου Βιέννης/ Οργάνωση Renovabis/ ίδρυμα Pro Oriente, βλ. εργογραφία

4-9 Δεκεμβρίου 2009, Αθήνα, ΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας/Sixth International History Congress, The Enlightenment and Religion: The orthodox world, διοργ. ΙΝΕ/ΕΙΕ (εισήγηση με θέμα «An alternative “enlightenment”: The Philokalia»)

13 Μαρτίου 2010, Ἀθήνα, Ἡμερίδα μέ θέμα Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νηστευτής καί Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Διάλογος: δύο σύγχρονες προσωπικότητες τοῦ 6ου αἰώνα διοργ. Μεταπτυχιακός Φοιτητικός Θεολογικός Σύνδεσμος (εἰσήγηση μέ θέμα «Ὁ Γρηγόριος ὡς παπικὸς ἀποκρισιάριος καὶ ἡ συμβολή του στὴ χριστιανικὴ Οἰκουμένη»).

20-22 Απριλίου 2010 Παρίσι, Le renouvaeu de la théologie grecque contemporaine!: des années soixante à nos jours, Colloque international - 15 et 16 avril 2010, διοργ. περ. Istina/Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, εἰσήγηση μέ θέμα «Theology and Politics: A lost opportunity for the generation of the Sixties», βλ. ἐργογραφία.

22-25 Σεπτεμβρίου 2010 Bialystok-Suprasl Πολωνία Συνέδριο μέ θέμα „Prawosławni w dziejach Rzeczpospolitej” (Ὀρθοδοξία καί Πολωνική Δημοκρατία) διοργ. Θεολογική Ἀκαδημία Suprasl – ἵδρυμα OIKONOMOS /ἕδρα Εὐρωπαϊκῆς Ἱστορίας, Παν/μίου Bialystok, Bialystok, εἰσήγηση μέ θέμα Greek political thinkers and activists under the influence of Christian Orthodox worldview in modern Greece, βλ. ἐργογραφία.

17-19 Φεβρουαρίου 2011, Heidelberg, Γερμανία, Συνέδριο μέ θέμα UNION IN SEPARATION Trading Diasporas in the Eastern Mediterranean (1200-1700) International conference, διοργ. University of Heidelberg, Faculty of Philosophy, Transcultural Studies Junior research group "Trading Diasporas", εἰσήγηση μέ θέμα «Negotium Graecorum – Trade as theory and practice in ecclesiastical contacts between the West and the world of late Byzantium (13th-15th c.)», βλ. εργογραφία και http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3570 .

22-24 Μαρτίου 2012, Saint Louis ΗΠΑ, στο συνέδριο 2012 Medieval Academy of America Meeting, εισήγηση με θέμα "Continuities and Discontinuities with the Greek-Roman Past in Late Byzantium: The Cases of Theodore Metochites and Nicephoros Gregoras"

6-9 Ιουλίου 2012, Θήρα, ΙΗ΄ Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακού Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου με θέμα «’’Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν’’ Ο Θάνατος και η Ανάσταση στη θεολογία και ζωή της Εκκλησίας», εισήγηση με θέμα «Η οριοθέτηση του θανάτου ως πηγή εκκλησιαστικής ιστορίας»

5-8 Σεπτεμβρίου 2012, Μονή Bose, Ιταλία, XX International Ecumenical Conference on Orthodox spirituality με θέμα MAN–CUSTODIAN OF CREATION, εισήγηση με θέμα «Ασκητές και φυσικό περιβάλλον στη βυζαντινή μοναχική παράδοση» (βλ. http://www.monasterodibose.it/content/category/19/339/528/lang,en/ )

14-15 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα, Συνέδριο του ιδρύματος Άρτος Ζωής με θέμα «Η επιστροφή της ηθικής. Παλαιά και νέα ερωτήματα», εισήγηση με θέμα «Πρόληψη των εσχάτων και ηθική της ευθύνης στον αρχέγονο χριστιανικό μοναχισμό»

31 Μαΐου-2 Ιουνίου 2013, Niš Σερβία, Saint Emperor Constantine and Christianity, International Conference Commemorating the 1700th Anniversary of the Edict of Milan (βλ. εργογραφία)

3-5 Οκτωβρίου 2013, Βιέννη, Αυστρία, Συνέδριο με θέμα "Konstantin der Große und der Aufstieg des Christentums" (διοργ. Καθολική Θεολ. Σχολή Παν/μίου Βιέννης, ίδρ. Pro Oriente), εισήγηση με θέμα Heilsgeschichte und Charisma bei der Einberufung des Konzils von Nikaia durch Kaiser Konstantin

 

Ε. ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Αυτοτελή έργα

 

v Πλατωνισμός ή Χριστιανισμός; - Οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις του Αντι­ησυχασμού του Νικηφόρου Γρηγορά (1293-1361), Αθήνα 1998, εκδ. Παρουσία. Περισσότερα...

v Από τον Όσιρι στον Υιό Δαβίδ. Η γένεση και το αρχέγονο πολίτευμα του Χριστιανισμού στην Αίγυπτο, Αθήνα 2002, εκδ. Παρουσία. Περισσότερα...

v Eschatologie im ägyptischen Mönchtum. Die Rolle christlicher eschatologischer Denkvarianten in der Geschichte des frühen ägyptischen Mönchtums und seiner sozialen Funktion, [Εσχατολογία στον αιγυπτιακό μοναχισμό. Ο ρόλος διαφοροποιημένων αντιλήψεων χριστιανικής εσχατολογίας στην ιστορία του πρώιμου αιγυπτιακού μοναχισμού και της κοινωνικής του λειτουργίας, γερμ.] Tübingen 2010. 477 σελ., ἐκδ. Mohr-Siebeck, [STAC 59] Περισσότερα...

v Συνοπτική Ιστορία του Χριστιανισμού, τ. Α΄ Η πρώτη χιλιετία, Αθήνα 2014, εκδ. Αρμός. Περισσότερα...

v Συνοπτική Ιστορία του Χριστιανισμού, τ. Β΄ Από το Σχίσμα έως τους νεώτερους χρόνους, Αθήνα 2014, εκδ. Αρμός. Περισσότερα...

 

Άρθρα (κατά χρονολογική σειρά δημοσιεύσεως)

 

v Ανεπίκαιρες σκέψεις για τις σχέσεις Θεολογίας και υστεροβυζαντινής κοσμικής διανόησης περ. Σύναξη 43 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 1992), 83-93

v Der Streit um die Methode der Naturbeobachtung im späten Byzanz - geistesgeschichtliche und theologische Konsequenzen, περ. Orthodoxes Forum 6 (1992) 2, 209-220

v Προϋποθέσεις για την αποτίμηση των σχέσεων βασιλείας-ιερωσύνης στο Βυζάντιο, περ. Σύναξη 47 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 1993), 33-42

v Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός ως πτυχή της νεοελληνικής πολιτικής κουλτούρας. Κρι­τικές παρατηρήσεις, περ. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 4 (Οκτώβριος 1994), 129-138

v Τό ορθόδοξο ασκητικό ήθος ως συνιστώσα του πολιτικού φαινομένου, περ. Σύναξη 55 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1995), 63-71

v Το νόημα της κατηγορίας επί Ελληνισμώ στη βυζαντινή θεολογική σκέψη, περ. Σύναξη 62 (Απρίλιος – Ιούνιος 1997), 69-82

v Eine "Brille" bei Nikephoros Gregoras? (Ανακοίνωση στο βυζαντινολογικό Συμ­πόσιο για τα εκατό χρόνια από την ίδρυση του Ινστιτούτου Βυ­ζαν­τι­νο­λο­γί­ας, στις 11-13 Δεκεμβρίου 1997 στο Μόναχο, υπό έκδοσιν σε τόμο του Ινστιτούτου)

v Χριστιανική εσχατολογία και πολιτική κριτική της βυζαντινής κρατικής ιδεολογίας, περ. Εκκλησιαστικός Κήρυκας, Θεολογική επετηρίδα της ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου, Λάρνακα 7 (1995, ἐκδ. 1998), 281-291

v Δημογραφικές παρατηρήσεις για την Κωνσταντινούπολη με βάση αναξιοποίητες πηγές τοῦ 14ου-15ου αἰώνα (ανακοίνωση στην Α Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων, Ιωάννινα 26.9.1998), περ. Κληρονομία 31 (1999), 253-269

v Η ποντιακή οικογένεια Τζανυχίτη (14ος-15ος αι.) -Προσωπογραφικά δεδομένα και κοινωνική θεώρηση (ανακοίνωση στη Β Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελ­λά­δας και Κύπρου, Αθήνα 25.9.1999) δημοσ. χωρίς υποσημειώσεις στο Α. Κόλλια-Δερ­μιτζάκη/Β. Λεονταρίτου /Τ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Β' Συνάντηση Βυ­ζαν­τι­νολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Πανεπιστήμιο Αθηνών 24-26 Σε­πτεμ­βρίου 1999, Ει­σηγήσεις – Ερευνητικά προγράμματα – Περιλήψεις Α­να­κοι­νώ­σεων, Α­θήνα 2000, 163-166

v Ἡ νεοδιαφωτιστική κριτική ἀπέναντι σέ κοινωνικές ἀναφορές τῆς Ὀρθόδοξης σκέψης, περ. Σύναξη 73 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2000) 24-39

v Εσχατολογία, ιστορική πρόοδος και άσκηση κατά τους Μέγα Αθανάσιο και Μέγα Βασίλειο, περ. Νέα Κοινωνιολογία 30 ( Άνοιξη 2000), 135-141 (cf. http://www.newsociology.gr/teyxh/pdfs/30.pdf)

v Εγκρατιτισμός και Χριστιανισμός στην Ύστερη Αρχαιότητα – Η περίπτωση της ερ­μηνείας της παρθενίας ως καθαρότητας, περ. Σύναξη 77 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2001), 18-31

v Ο θεσμός του εξάρχου κατά τον Πατριάρχη Κάλλιστο Α – συμπεράσματα για τον κλήρο και την κοινωνία της Κωνσταντινουπόλεως τον 14ο αιώνα, περ. Θεολογία 73 (2002) 1, 195-218

v Von den sogenannten „Anthropomorphiten" in Ägypten des 4. Jh.s. στό K. Nikolakopoulos/A. Vletsis/V. Ivanov (επιμ.), Orthodoxe Theologie zwischen Ost und West, Festschrift für Prof. Theodor Nikolaou, Frankfurt a.M. 2002, 169-182

v Η εσχατολογία στον αιγυπτιακό μοναχισμό επί τη βάσει της Ιστορίας των κατ' Αίγυπτον μοναχών και της Λαυσαϊκής Ιστορίας, στο Ι. Μ. Δημητριάδος-Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών (επιμ.), Εκκλησία και Εσχατολογία, Χειμερινό Πρόγραμμα 2000-2001, Αθήνα 2003, 191-221

v Φιλοσοφία και θεολογία στη Θεσσαλονίκη του 14ου αι., στο Χ. Μπακιρτζή (επιμ.), Άγιος Νικόλαος Ορφανός, Οι Τοιχογραφίες, εκδ. Ακρίτα, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη 2003, σ. 39-69 (ελληνικά και αγγλικά)

v Περί αγίων και τάφων – Δομές πολιτισμού και Χριστιανισμός στο παράδειγμα της ταφικής τιμής των μαρτύρων στην Αίγυπτο, περ. Σύναξη 88 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2003), 36-44

v Kirchengeschichte aus dem Blickwinkel der Orthodoxie, στο W. Kinzig/V. Leppin/G. Wartenberg (επιμ.), Historiographie und Theologie, Kirchen- und Theologiegeschichte im Spannungsfeld von geschichtswissenschaftlicher Methode und theologischem Anspruch, Leipzig 2004, σ. 87-101

v Η εικόνα της ευρωπαϊκής Δύσης στον Νικηφόρο Γρηγορά (14ος αι.)., Ανακοίνωση στην ΣΤ΄ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου («Η γοητεία του Βυζαντίου άλλοτε και τώρα) 22-25 Σεπτεμβρίου 2005 Αθήνα, (υπό έκδοσιν)

v Κληρικοί: μέτοχοι χαρίσματος ή υπάλληλοι; περ. Σύναξη 97 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2006), 16-26

v Η εικόνα της πρώτης Εκκλησίας στα κείμενα του Nag Hammadi, Δελτίο Βιβλικών Μελετών 24 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2006), 201-210

v Το εκκλησιαστικό αξίωμα του Οικονόμου – εξέλιξη και σχέση με την επισκοπική εξουσία, ΕΕΘΣΠΑ 42 (2007), 507-533

v Ο διάλογος Ορθόδοξης Θεολογίας και νεωτερικότητας στην εκκλησιαστική ιστοριογραφία, περ. Σύναξη, 107 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2008), 17-31

v Η ιστορία της Εκκλησίας στο τοπίο της σύγχρονης ιστοριογραφίας – προκλήσεις και δυνατότητες, περ. Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 14 (2008) 123-147

v Θεολογία και πολιτική: η χαμένη ευκαιρία της γενιάς του ’60, στο Π. Καλαϊτζίδη/Θ. Ν. Παπαθανασίου/Θ. Αμπατζίδη (επιμ.), Αναταράξεις στη μεταπολεμική θεολογία – η «θεολογία του ’60», Αθήναι 2009, 683-694

v Kontinuität und Umbruch in mittelägyptischen Mönchsgruppen nach der Historia Monachorum in Aegypto, περ. Zeitschrift für Antikes Christentum 12 (2009) 267-285

v Όψεις συνοδικότητας κατά την εμφάνιση του μοναχισμού (4ος αι.), περ. Θεολογία 80/2 (Απρίλιος – Ιούνιος 2009), 87-102

v A Harbor for the World in Stormy Times: Ecclesiological Reflections in the Orthodox Church and Theology, στο H. P. Grosshans (επιμ.), One, Holy, Catholic and Apostolic Church. Some Lutheran and ecumenical perspectives, (LWF Studies 1/2009) Geneva 2009, 77-92

v Η Αιγυπτιακή Εκκλησία μέχρι τον 4ο αιώνα, στο Χ. Βούλγαρη (κ.ά., επιμ.), Πορεία Μαρτυρίας, Αφιερωματικός Τόμος στη Μνήμη του Μακαριστού Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Κυρού Πέτρου του Ζ΄, Αθήνα 2010, 344-367

v Église et Culture aux premiers siècles chrétiens - Une tentative de description de leurs relations, à travers le modèle du martyre chrétien [γαλλ. μετάφραση εισήγησης στο Διεθνές Συνέδριο Εκκλησία και πολιτισμός, διοργ. Θεολογική Ακαδημία Βόλου, 7-10 Μαΐου 2009 με τίτλο «Πολιτισμός και Χριστιανική Εκκλησία κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες - απόπειρα περιγραφής των σχέσεών τους στο παράδειγμα του χριστιανικού μαρτυρίου»] περ. Istina 55 (2010) 27-39

v Ideologische Wandlungen in der Kirche Griechenlands während des Kampfes zwischen Kommunisten und Antikommunisten (1945-1974) στο Ingeborg Gabriel/Cornelia Bystricky (επιμ.), Kommunismus im Rückblick: Ökumenische Perspektiven aus Ost und West (1989 - 2009) Ostfildern 2010, σ. 311-325

v Το ιστορικό έργο του π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, περ. Θεολογία 81/4 (2010), 67-80

v Greek political thinkers and activists under the influence of Christian Orthodox worldview in modern Greece, στό U. Pawluczuk (ἐπιμ.), Latopisy Akadaemii Supraskiej v. 1, Prawoslawni w dziejach Rzeczypospolitej, Bialystok 2010, σ. 125-132

v Aspects of modernity as seen by the Christians of 4th c. – The case of St. Basil of Caesarea and Historia Monachorum in Aegypto, (ανακοίνωση στο συνέδριο: The witnessing of the Church and the expectations of society, διοργ. Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή Παν/μίου «Άγ. Κύριλλος και Μεθόδιος»), στον τόμο D. Popkonstantinov (κ. ά., επιμ.), Pravoslavie i poctmodernijim (βουλγ.), Σόφια 2010, 67-79.

v An alternative “enlightenment”: The Philokalia, υπό έκδοσιν

v Negotium Graecorum – Trade as theory and practice in ecclesiastical contacts between the West and the world of late Byzantium (13th-15th c.) υπό έκδοσιν

v Die Beziehungen zwischen Staat und Kirche in der Zeit der nationalsozialistischen Besatzung Griechenlands (1941-1944), περ. Orthodoxes Forum 25 (2011) 105-119

v Ὀρθοδοξία καί νεωτερικότητα – Συμβολή στή συζήτηση γιά τή σχέση τους ἀπό ἄποψη ἱστορική, περ. Σύναξη 120 (Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2011) 5-15

v Οἰκονομικές σχέσεις στόν μοναχισμό τῆς Αἰγύπτου κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες, περ. Θεολογία 83/2 (Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2012) 121-144

v Αἰγυπτιακός μοναχισμός καὶ ἀναδιάταξη τῶν πολιτισμικῶν δομῶν τῆς ὕστερης Ἀρχαιότητας (4ος-7ος αἰ. μ. Χ.), περ. Θεολογία 83/1 (2012) 61-72

v Ὄψεις ἀντιπαράθεσης Ὀρθοδοξίας καί γερμανικοῦ ναζισμοῦ κατά τήν περίοδο τοῦ μεσοπολέμου, περ. Σύναξη 125 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2013), 38-46

v The emperors and the desert – the attitude of Egyptian monasticism towards Constantine and the prospect of a Christian Empire, στό Drag. Bojović (ἐπιμ.), Saint Emperor Constantine and Christianity, International Conference Commemorating the 1700th Anniversary of the Edict of Milan, v. 1, Niš 2013, 157-164

v Ascesi e ambiente naturale nella tradizione monastica Bizantina, στό L'uomo custode del creato, Atti del XX Convegno Internazionale di Spiritualità Ortodossa, Bose 5-8 settembre 2012, a cura di L. d'Ayala Valva, L. Cremaschi, A. Mainardi, Qiqajon, Comunità di Bose 2013, σ. 199-212

v Die Kirche von Hellas, στό Th. Bremer / Hacik Rafi Gazer / Chr. Lange (επιμ.) Die orthodoxen Kirchen der byzantinischen Tradition, Darmstadt 2013, σ. 77-84

 

 

Βιβλιοκρισίες

v Χ. Γιανναρά, Το πραγματικό και το φαντασιώδες στην Πολιτική Οικονομία Αθήνα 1989, περ. Σύναξη 34 (Απρίλιος – Ιούλιος 1990) 134-135

v G. Limouris (επιμ.) Justice, Peace and the Integrity of Creation. Insights from Orthodoxy, Geneva 1990, περ. Orthodoxes Forum 5 (1991) 1, 146-150

v B. Roberg, Das zweite Konzil von Lyon (1274), Paderborn-München-Wien-Zürich 1990, περ. Orthodoxes Forum 6 (1992) 1, 128-130

v Β. Χριστοφορίδη, Οι ησυχαστικές έριδες κατά τον ΙΔ΄ αιώνα, Θεσσαλονίκη 1993, περ. Σύναξη 50 (Απρίλιος – Ιούλιος 1994), 86

v Hans-Dieter Döpmann, Die Ostkirchen vom Bilderstreit bis zur Kirchenspaltung von 1054, Leipzig 1990 (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen: I/8) περ. Orthodoxes Forum 10 (1994) 2, 255-256

v Στ. Γιαγκάζογλου, Προλεγόμενα στη θεολογία των ακτίστων ενεργειών, Κατερίνη 1992, περ. Σύναξη 53 (Ιανουάριος – Μάρτιος 1995) 113

v C. Mango, Βυζάντιο – αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, μετ. Δ. Τσουγκαράκη, Αθήνα 1990, περ. Σύναξη 62 (Απρίλιος – Ιούνιος 1997) 137-139

v Εμ. Π. Περσελή, Εξουσία και θρησκευτική αγωγή στην Ελλάδα του 19ου αι., Αθήνα 1997, περ. Σύναξη 65 (Ιανουάριος – Μάρτιος 1998) 133-134

v Β. Καραγιώργου, Το ζήτημα της σχέσεως Εκκλησίας και πολιτείας κατά την πε­ρί­ο­δο της Επαναστάσεως (1821), Αθήνα 1998, περ. Σύναξη 69 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1999) 124-126

v Θ. Παπαθανασίου, Ανεστιότητα και παραπεμπτικότητα, Αθήνα 1998, περ. Orthodoxes Forum 14 (2000), 252-255

v Σ. Ράμφου, Ο καημός του ενός, Ἀθήνα 2000, περ. Σύναξη 79 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2001), 112-115, με τίτλο «Η υποταγή ως απελευθέρωση»

v Richard Klein, Die Haltung der kappadokischen Bischöfe Basilius von Caesarea, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa zur Sklaverei, Stuttgart 2000, περ. Byzantinische Zeitschrift 95 (2002), 696-698

v J. Zizioulas, (Metropolitan of Pergamon), Eucharist, Bishop, Church: The unity of the Church in the Divine Eucharist and the Bishop during the first three centuries, transl. by Elizabeth Theokritoff, Brooklyn, Ma: Holy Cross Orthodox Press 2001, περ. Orthodoxes Forum 18 (2004), 75-76

v Κ. Καλλινίκου, Εισαγωγή στην Ιστορία της Εκκλησίας [Μνήμες της καθ' ημάς ανατολής 7], Αθήναι 2001 περ. Orthodoxes Forum 18 (2004), 76-79

v Antonio Rigo (a cura di), Gregorio Palamas e oltre. Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino [Orientalia Venetiana 16], Firenze: Leo S. Olschki editore 2004, 315 S., περ. Byzantinische Zeitschrift 100 (2007), 252-255

v Σεραφείμ Ρόουζ, Η ψυχή μετά το θάνατο, (με τίτλο Διαβάζοντας το έργο του π. Σεραφείμ Ρόουζ «Η ψυχή μετά το θάνατο»), περ. Σύναξη 100 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2006) 74-80

v P. Kitromilides, Orthodoxy and the West: Reformation to Enlightenment / The legacy of the French Revolution: Orthodoxy and Nationalism, στό M. Angold (επιμ.) The Cambridge History of Christianity, τ. 5 Eastern Christianity, Cambridge 2006, 187-209, 229-249 αντίστ., στο περ. Σύναξη 109 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2009), 104-105

 

v Λήμματα

v Σκαπάνη, Λ. Δρούλια/Γ. Κουτσοπανάγου (ἐπιμ.), Ἐγκυκλοπαίδεια Ἑλληνικού Τύπου 1784-1974, τ. Δ΄, Ἀθήνα 2008, σ. 100-102.

v Χριστιανική Δημοκρατία, ὅ.π. σ. 358-359.

v Blindness, V. Christianity A. Greek and Latin Patristics through Medieval Times, Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), τ. 4, Berlin/Boston 2011, ὑπό ἔκδοσιν

v Ἀλεξανδρινή Σχολή, Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια (ΜΟΧΕ), τ. Α΄, Ἀθήνα 2011, σ 138-140

v Ἀλέξανδρος Βασιλινουπόλεως ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 70

v Ἀλέξανδρος Κορίνθου ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 164

v Ἀλέξανδρος Ἀπαμείας ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 70

v Ἀλέξανδρος Α΄ Ἀντιοχείας ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 164

v Ἀλέξανδρος Ἱεραπόλεως ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 164

v Ἀλέξανδρος Ἀβύλης ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 70

v Ἀλέξανδρος Σεβήρος ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 146

v Ἀλέξανδρος Λυκοπολίτης ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 173

v Ἄνθιμος Α΄ πατριάρχης Κων/λεως ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 468

v Ἄνθιμος Β΄ πατριάρχης Κων/λεως ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 468-469

v Ἄνθιμος Γ΄ πατριάρχης Κων/λεως ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 469

v Ἄνθιμος Δ΄ (Βαμβάκης) πατριάρχης Κων/λεως ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 469

v Ἄνθιμος Ε΄ πατριάρχης Κων/λεως ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 469

v Ἄνθιμος ΣΤ΄ (Ἰωαννίδης) Πατριάρχης Κων/λεως ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 469

v Ἄνθιμος Ζ΄ (Τσάτσος) Πατριάρχης Κων/λεως ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 469-470

v Ἀνδρέας Χρυσοβέργης ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Α΄, σ. 444

v Ἀντώνιος Δ΄ πατριάρχης Κων/λεως ΜΟΧΕ, ὅ.π. τ. Β΄, σ. 72-73

 

v Άλλα κείμενα δοκιμιακού χαρακτήρα

v Ἡ Ἀνάνηψη, περ. Σύναξη 111 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2009), 31-36.

v Ἱστορική καί δογματική ἐπισκόπηση τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, περ. Πληροφόρηση 348 (Ἀπρίλιος 2010) 4.

v Τό ψωμί τοῦ ἄλλου, περ. Βημόθυρο 3-4

v Ἀναζητώντας τό ἀνθρώπινο πρόσωπο τῆς Οἰκονομίας, Ἵδρυμα Νεότητος Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (ἐπιμ.), Γιά μιά οἰκονομία μέ ἀνθρώπινο πρόσωπο, Ἀθήνα 2011, σ. 101-112.

 

Περισσότερα στη διεύθυνση http://www.dmoschos.edu.gr/