Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Μόσχος » Μαθήματα

Μαθήματα

 

  • Υποχρεωτικά Μαθήματα

1.Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄ - Α΄ Εξάμηνο

2.Βυζαντινή Ιστορία - Β΄ Εξάμηνο

3.Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄ - Δ΄ Εξάμηνο

  • Επιλεγόμενα Μαθήματα

1.Πηγές Εκκλησιαστικής και Βυζαντινής Ιστορίας - Α΄ Εξάμηνο

2.Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Β΄ - ΣΤ΄ Εξάμηνο