Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Μόσχος » Περιοχές Επιστ. Εξειδίκ.

Περιοχές Επιστημονικής Εξειδίκευσης

 

  • Θεσμοί και εξέλιξή τους στον αρχέγονο Χριστιανισμό.
  • Ιστορία της Εκκλησίας της Αιγύπτου
  • Ο Χριστιανισμός στην κοινωνία της Ύστερης Αρχαιότητας
  • Ιστορία του μοναχισμού και της χριστιανικής άσκησης
  • Ο Χριστιανισμός από τον 8ο έως τον 10ο αι. (μετεξέλιξη της κοινωνίας και εκκλησιαστικές εξελίξεις σε Ανατολή και Δύση)
  • Η Ορθόδοξη Εκκλησία στο Ύστερο Βυζάντιο