Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Οργάνωση, Διοίκηση και Διάρθρωση » Κριτήρια επιλογής φοιτητών προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

           

To Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Χρήστο Καραγιάννη.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Θεολογίας (22-6-2012) η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας, χαρακτηρίζεται ως προαιρετική και υλοποιείται στα τελευταία εξάμηνα σπουδών. Η διάρκειά της είναι τρίμηνη, πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τα ωράρια που ακολουθεί ο κάθε φορέας.

Ως κριτήρια επιλογής των φοιτητών ορίζονται:

1) Η ένταξη του φοιτητή στο τελευταίο ή προτελευταίο έτος φοίτησης

2) Η επιτυχής παρακολούθηση 20 μαθημάτων

3) Η επιτυχής εξέταση σε ειδικό μάθημα ανάλογα με την κατεύθυνση επιλογής

4) Η γνώση Η/Υ με πιστοποίηση (ή σχετική βεβαίωση του υποψηφίου φοιτητή)

5) Η γνώση ξένης γλώσσας με πιστοποίηση ή σχετική βεβαίωση

6) Ειδικά κοινωνικά κριτήρια

7) Ο μέσος όρος επίδοσης του φοιτητή στα μαθήματα που έχει εξεταστεί επιτυχώς.

 Σύμφωνα με την υποβληθείσα -πριν την έναρξη του Προγράμματος- πρόταση του Τμήματός μας κάθε μέλος ΔΕΠ δύναται να απασχολήσει φοιτητές στα κάτωθι πακέτα εργασίας :

 Πακέτο Εργασίας 1

«Πρακτική άσκηση στην εφαρμοσμένη μελέτη των χειρογράφων βιβλίων»

 Πακέτο Εργασίας 2

«Πρακτική άσκηση στη μελέτη και διαχείριση πολιτιστικών θησαυρών»

 Πακέτο Εργασίας 3

«Πρακτική άσκηση φοιτητών σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις»