Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Έρευνα, Διεθνοποίηση και Κοινωνική αλληλεγγύη » Colloquium Biblicum

Colloquium Biblicum (διατμηματική δράση)

Το Colloquium Biblicum αποτελεί κοινή επιστημονική και ερευνητική συνεργασία των βιβλικών Τομέων των Τμημάτων Θεολογίας και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής. Το σεμινάριο αυτό, δημιουργήθηκε από τα μέλη ΔΕΠ των δύο βιβλικών Τομέων τον Δεκέμβριο του 2015. Σε αυτό συμμετέχει το επιστημονικό προσωπικό, οι μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές των δύο Τομέων.

Υπεύθυνος Συντονισμού του Colloquium Biblicum:
Δρ. Αθανάσιος Αντωνόπουλος, Λέκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας