Αρχική σελίδα » ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Κέντρο Ενημέρωσης εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 του Τμήματος Θεολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ανακοινώσεις και ειδήσεις σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων αναρτώνται κατά πρώτο λόγο στην η-τάξη εκάστου μαθήματος και, κατά δεύτερο λόγο, στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος. Η εγγραφή όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα μαθήματα της η-Τάξης του Ε.Κ.Π.Α. (https://eclass.uoa.gr/) είναι απολύτως απαραίτητη. Όσοι/ες δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην εγγραφή τους, παρακαλούνται να το πράξουν ΑΜΕΣΑ. Οι ανακοινώσεις και η ενημέρωση του περιεχομένου των μαθημάτων που φιλοξενούνται στην η-Τάξη του Ε.Κ.Π.Α. διενεργείται με πρωτοβουλία και ευθύνη του διδακτικού προσωπικού.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ