Αρχική σελίδα » Γραμματεία Τμήματος » ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ » ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κατατακτήριες εξετάσεις

 


25.06.2013 - Ανακοίνωση του Tμήματος Θεολογίας :

Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδ.έτους 2013-2014

    Κατατάξεις πτυχιούχων.

•    Αιτήσεις-κατάθεση δικαιολογητικών 1-15 Νοεμβρίου 2013 .

•    Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων.  Διαβάστε εδώ την πλήρη ανακοίνωση  .(PDF)

 

 

Κατατακτήριες εξετάσεις


Eισαγωγή στο Πανεπιστήμιο  

Κατατάξεις πτυχιούχων

  • Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄)

  • Φ2/121871/Β3/3.11.2005 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1517 Β΄)
  • Ν. 3467/2006 άρθρο 26 , Ν.3794/09, άρθρο 25. (ΦΕΚ A' 156/2009 )
  • Εθνικό Τυπογραφείο http://www.et.gr/
    (για αναζήτηση Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων)
  • Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) http://www.doatap.gr
  • Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr

 

Καπνικαρέα