Αρχική σελίδα » Τομείς και Προσωπικό - Sections, Faculty and Staff » Γραμματείες των Τομέων Θεολογίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ
του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

 

 

  • Ι­στο­ρι­κός  Το­μέ­ας

   ΕΤΕΠ :  κ.Αθανάσιος Κάρμης

   Τηλέφωνο γραφείου :   210727-5708, -5704


  • Το­μέ­ας  Πα­τε­ρι­κών Σπου­δών, Ι­στο­ρί­ας Δο­γμά­των και Συμ­βο­λι­κής

   ΕΤΕΠ : κ.Παναγιώτα Καραχρήστου

   Τηλέφωνο γραφείου :  210727-5765


  • Το­μέ­ας  της  Συ­στη­μα­τι­κής Θε­ο­λο­γί­ας

   ΕΤΕΠ : κ.Μαρία Αναγνωστάκη

   Τηλέφωνο γραφείου : 210727-5748


  • Ερ­μη­νευ­τι­κός Το­μέ­ας

      [ Ε.ΔΙ.Π.:  κ.Παρασκευή Ροκά ]

   Τηλέφωνο γραφείου : 210727-5733