Αρχική σελίδα » Προβολή εκδηλώσεων

Προβολή εκδηλώσεων

16.10.2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος - Διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στη Ρώμη από την Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Υποβολή ενδιαφέροντος: μέχρι 10/11/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση deantheol@uoa.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Ρώμη

Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., έχοντας την εμπειρία της προηγούμενης επιτυχημένης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Σερβία κατά το παρελθόν έτος, αποφάσισε τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στη Ρώμη κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα του Πάσχα του 2020 οδικώς-ακτοπλοϊκώς (20-26 Απριλίου 2020) ή αεροπορικώς (21-24 Απριλίου 2020).

Όσοι ενδιαφέρονται έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη μία ή την άλλη πρόταση και να το δηλώσουν στο e-mail της Κοσμητείας (deantheol@uoa.gr) μέχρι 10/11/2019 ώστε στη συνέχεια να αποφασίσουμε ποια από τις δύο προτάσεις θα υιοθετήσουμε.
Επί των αναγραφομένων στα αναρτημένα προγράμματα τιμών συμμετοχής οι έχοντες την ιδιότητα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή μπορούν να υπολογίζουν σε έκπτωση της τάξεως των 200€.

Από την Κοσμητεία
της Θεολογικής Σχολής