Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.04.2018

2017-18 Θυρίδα Ενημέρωσης Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στο ΤΕΛΟΣ της παρούσας σελίδας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. έχει ως σκοπό: α) Tη δημιουργία φυτωρίου νέων ερευνητών. β) Την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, διεπιστημονικά, διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διακρατικά. γ) Την κατάρτιση ειδικευμένων στελεχών για την Εκκλησία, την Εκπαίδευση, την Κοινωνική Πρόνοια και τον Πολιτισμό. δ) Την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των Θεολογικών Σχολών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για την προώθηση του διαλόγου (διορθοδόξου, διαχριστιανικού, διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού).

- Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ακαδ. έτους 2017-18 Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Θεολογίας χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες τέσσερις (4) Κατευθύνσεις με τις αντίστοιχες Ειδικεύσεις:

1) Ερμηνευτικής Θεολογίας: α) Παλαιά Διαθήκη, β) Καινή Διαθήκη, γ) Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης και Ιουδαϊκή Γραμματεία, δ) Βιβλική Αρχαιολογία.

2) Ιστορικών Σπουδών: α) Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, β) Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος, γ) Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, δ) Κανονικό Δίκαιο, ε) Λειτουργική, στ) Ιστορία Θρησκευμάτων – Θρησκειολογία.

3) Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής: α) Πατρολογία, β) Εκκλησιαστική Γραμματεία από του 9ου αιώνα, γ) Ιστορία των Δογμάτων, δ) Συμβολική, ε) Οικουμενική Κίνηση (Ιστορία και Θεολογία).

4) Συστηματικής Θεολογίας: α) Δογματική, β) Ηθική, γ) Φιλοσοφία και Θρησκεία, δ) Ποιμαντική Θεολογία και επιστήμες του ανθρώπου, ε) Επιστήμες της Αγωγής και Θρησκευτική Εκπαίδευση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι, οδηγίες και εφαρμογές

Aρχείο Δημοσιεύσεων

2016-17 |

Aναρτήσεις Θυρίδας