Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.12.2017

2017-18 Θυρίδα Ενημέρωσης Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

Undergraduate studies: Essential documentation, applications and newsfeed

Το νέο Π.Π.Σ. του Τμήματος Θεολογίας περιλαμβάνει κύκλο προπτυχιακών σπουδών που διαρκούν 4 έτη ή 8 εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ήτοι 30 ECTS ανά εξάμηνο και 60 ECTS ανά έτος. Μέσω της παρούσας θυρίδας ενημέρωσης είναι διαθέσιμη ευέλικτη και χρηστική πρόσβαση σε ειδήσεις, ανακοινώσεις, πληροφορίες και εφαρμογές αναφορικά με τις προπτυχιακές σας σπουδές στο Τμήμα.

 

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας

Enquiries about the content of this webpage

Χρήσιμοι σύνδεσμοι, οδηγίες και εφαρμογές

Undergraduate essentials: Documents, applications and guidelines

Αρχείο Δημοσιεύσεων

2016-17 |

Αναρτήσεις Θυρίδας / Newsfeed