Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.09.2017

2017-18 Καθορισμός όρων προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α.

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β' 1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σας ενημερώνουμε για τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

- Σχετικό έγγραφο (δικαιούχοι, αιτήσεις, πληροφορίες): https://goo.gl/7LfreX

Από τη Γραμματεία του
Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ