Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.12.2018

2018-19 Θυρίδα ενημέρωσης Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στο τέλος της παρούσας σελίδας.

Μέσω της παρούσας θυρίδας ενημέρωσης είναι διαθέσιμη ευέλικτη και χρηστική πρόσβαση σε ειδήσεις, ανακοινώσεις, πληροφορίες και εφαρμογές αναφορικά με τις κατατακτήριες εισαγωγικές εξετάσεις στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ των αιτούντων υποψηφίων εισαγωγής στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. με κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

- Πρόγραμμα Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-19 Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

- Προκήρυξη Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2018-19 Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

- Αίτηση

 Σε περίπτωση της εξ’ αποστάσεως υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις, μέσω ταχυδρομικής επιστολής (μέσω ΕΛ.ΤΑ), αυτή θα πρέπει να υποβληθεί αυστηρά μεταξύ των ανωτέρω προκαθορισμένων ορίων του μηνός Νοεμβρίου και η ημερομηνία αποστολής να αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου (ΕΛ.ΤΑ). Η αίτηση απαραίτητα θα πρέπει να έχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος από ΚΕΠ και συνημμένα επιπλέον μια απλή φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του.

Διεύθυνση αποστολής : Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεολογική Σχολή, Γραμματεία Τμήματος Θεολογίας
157 72 Πανεπιστημιόπολη, Άνω Ιλίσια

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι, οδηγίες και εφαρμογές

Θυρίδα Ενημέρωσης