Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.09.2018

Θυρίδα Ενημέρωσης Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στο ΤΕΛΟΣ της παρούσας σελίδας.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι αυτοτελής, οδηγεί στην λήψη Διδακτορικού Διπλώματος με την αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα Θεολογίας και διαρκεί το ελάχιστο τρία (3) ακαδημαϊκά έτη και το μέγιστο έξι (6) ακαδημαϊκά έτη από την ημερομηνία ορισμού του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής από τη  Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

    
     
     

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Θυρίδα Ενημέρωσης