Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.06.2017

Θυρίδα Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2017-18

ERASMUS+ 2017-18: Essential documentation, applications and newsfeed

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για την περίοδο 2014-2020 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014. H παρούσα θυρίδα προσφέρει πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία του προγράμματος στο Τμήμα Θεολογίας του ΕΚΠΑ καθώς και χρήσιμη σχετική ενημέρωση.

   

Erasmus+ is the European Union programme for education, training, youth and sport. It runs for seven years, from 2014 to 2020. Erasmus+ aims to modernise education, training and youth work across Europe. It offers exciting opportunities for all participants to then study, work, volunteer, teach and train abroad in Europe. This section of the website contains information about the programme in relation to the Department of Theology of the National and Kapodistrian University of Athens, and about how you can participate and the benefits of getting involved.

Undergraduate Course Catalogue 2016-17

Χρήσιμοι σύνδεσμοι, οδηγίες και εφαρμογές

Erasmus+ essential documentation, applications and guidelines

  • Η Προκήρυξη του ERASMUS+ 2017 αναλυτικά (περιγραφή, κριτήρια, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα)

Ανακοινώσεις / Newsfeed