Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.10.2017

Θυρίδα Οικονομικών Υποθέσεων Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και δράσεων στο Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ

Χρηματοδότηση του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΚΠΑ για λειτουργικές ανάγκες και για την εκπαίδευση των φοιτητών για το έτος 2018:
ΑΔΑ: 67ΛΡ46ΨΖ2Ν-6ΙΨ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), αποτελεί ειδική υπηρεσία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία διαχειρίζεται διοικητικά και οικονομικά όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα των μονάδων του Ιδρύματος. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και η Επιτροπή Οικονομικών του Τμήματος Θεολογίας διατηρούν στενή και αρραγή συνεργασία με τους φορείς του ΕΛΚΕ προς εξυπηρέτηση του πολυεπίπεδου, πρωτοποριακού και διεθνώς αναγνωρισμένου ερευνητικού έργου το οποίο επιτελείται στο Τμήμα.

  • Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας

Θυρίδα ενημέρωσης και σχετικές ανακοινώσεις