Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.05.2018

Θυρίδα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης

To Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Χρήστο Καραγιάννη.

Η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται ως προαιρετική στο τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στο 5ο, 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο για περίοδο τριών (3) μηνών πλήρους απασχόλησης. Η επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Η απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι, οδηγίες και εφαρμογές

Θυρίδα Ενημέρωσης