Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.10.2019

Ανακοινώσεις για τους ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ φοιτητές και φοιτήτριες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Τμήματος Θεολογίας

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Τμήματος Θεολογίας που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ταυτοποίησής τους στη Γραμματεία, να προχωρήσουν στη διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικού λογαριασμού

https://webadm.uoa.gr/katsika/users/src/index.php

ώστε να αποκτήσουν Username και Password, τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες όπως,

- Ηλεκτρονική Τάξη του Ε.Κ.Π..Α, https://eclass.uoa.gr/

- Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, https://submit-academicid.minedu.gov.gr/

Επίσης ενημερώνονται οι Πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες ότι από Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος τις ημέρες και ώρες κοινού, δηλαδή Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00, για πιστοποιητικά/βεβαιώσεις πρώτης εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος