Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.10.2017

Ανακοίνωση εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 30-11-2019, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 - Ανακοίνωση εκλογής Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου στο Τμήμα Θεολογίας

Από την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή