Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.02.2020

Ανακοίνωση για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, με διδάσκοντα τον κ. Μάριο Κουκουνάρα Λιάγκη (EA 2019-2020)

Μαθήματα: "Κοινωνιολογία της θρησκείας", "Θεωρίες Μάθησης και Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Θρησκευτικών", ¨Διδακτική των Θρησκευτικών και Πρακτική-Διδακτική Άσκηση"

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου, την ερχόμενη εβδομάδα και στην αίθουσα οπτικοακουστικών, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση για τα μαθήματα που διδάσκει ο κ. Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης ως εξής:

•  Β΄Εξάμηνο: Κοινωνιολογία της θρησκείας  (Πέμπτη 2:00-5:00)

•  Στ΄Εξάμηνο: Θεωρίες Μάθησης και Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Θρησκευτικών (Δευτέρα 9:00-12:00). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνουν και οι εγγραφές για την υποχρεωτική Διδακτική Άσκηση. Στο εξής, όλες οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το μάθημα θα αναρτώνται στο eclass του μαθήματος.

• Η΄Εξάμηνο: Διδακτική των Θρησκευτικών και Πρακτική-Διδακτική Άσκηση (Τετάρτη 6:00-9:00). Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη Β΄ φάση του Προγράμματος, καθώς και την εκπαιδευτική επίσκεψη του Μαΐου. Δεν θα γίνουν άλλα μαθήματα λόγω της Πρακτικής στα σχολεία.

Ο Διδάσκων

Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης
Επίκουρος Καθηγητής