Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.10.2019

Ανακοίνωση για τη ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ των υποψηφίων του Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο" α.ε. 2019-2020

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της ανακοίνωσης

Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμου" να προσέλθουν την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στο Γραφείο του Καθηγητή κ. Χρήστου Καρακόλη στον 1ο Όροφο (αρ. 115) για τη συνέντευξη στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Καλούνται η κα. Καφετζή και ο κ. Καλαπόδης στις 14:00 της ίδιας ημέρας να προσέλθουν στο γραφείο του Επ. Καθηγητή κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου στον 3ο Όροφο (αρ. 306), για να εξεταστούν στην ξένη γλώσσα.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος