Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.09.2019

Ανακοίνωση για το μάθημα «Μεθοδολογία έρευνας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του θεολόγου Πρακτική Άσκηση» (2019-2020)

με διδάσκοντα τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Μάριο Κουκουνάρα Λιάγκη

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Θεολογίας, που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τα προαιρετικά μαθήματα της Πρακτικής-Διδακτικής Άσκησης: «Μεθοδολογία έρευνας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του θεολόγου στην τάξη - Πρακτική Άσκηση» (Ζ΄ εξαμ.) και «Διδακτική των Θρησκευτικών και Πρακτική-Διδακτική Άσκηση» (Η΄ εξαμ.), με διδάσκοντα τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας κ. Μάριο Κουκουνάρα Λιάγκη, να προσέλθουν στο πρώτο μάθημα το οποίο θα γίνει τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, στην Αίθουσα Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας (ώρα 18:00 – 21:00).

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα υπάρξει ενημέρωση για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της Πρακτικής-Διδακτικής Άσκησης, και παράλληλα θα γίνουν και οι εγγραφές.

Από το Γραφείο Πρακτικής-Διδακτικής Άσκησης