Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.11.2019

Ανακοίνωση για τους δικαιούχους μετεγγραφής του Τμήματος Θεολογίας του ακαδ.έτους 2019-20

Προθεσμία: έως την την Παρασκευή 29.11.2019 καθημερινά 11:00-13:00, στη Γραμματεία του Τμήματος

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής του Τμήματος Θεολογίας του ακαδ.έτους 2019-20, να προσέρχονται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη 26.11.2019 έως κ την Παρασκευή 29.11.2019 καθημερινά 11:00-13:00 προσκομίζοντας τα κάτωθι:

- Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής
- τα δικαιολογητικά τα οποία αναγράφονται πάνω στην αίτηση
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
- Μία(1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος