Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.05.2020

Ανακοίνωση τελικού πίνακα πτυχιούχων Φεβρουαρίου 2020 του Τμήματος Θεολογίας

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Παρατίθεται ο τελικός πίνακας πτυχιούχων Φεβρουαρίου 2020 με τους ακριβείς βαθμούς πτυχίου. Καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες να παρακολουθούν τακτικά το επόμενο διάστημα την ιστοσελίδα του Τμήματος για τυχόν ανακοινώσεις που θα αφορούν τα σχετικά με την ορκωμοσία και τη διαδικασία που εκκρεμεί.

- Πίνακας

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος