Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.03.2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ στο Π.Μ.Σ. "Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ" ακαδ. έτους 2018-19

Οι εγγραφές των επιτυχόντων του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν από τις 13 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαρτίου 2019, ώρες 11.00-13.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. του Τμήματος Θεολογίας της 06.03.2019, ανακοινώνονται οι επιτυχόντες της διαδικασίας επιλογής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Η Θεολογία στον Σύγχρονο κόσμο', του Τμήματος Θεολογίας, ακάδ. έτους 2018-2019.

Οι επιτυχόντες ανά ειδίκευση είναι οι εξής:

1. 'Θρησκευτικός Τουρισμός'
- Χρήστος Ζαφειρόπουλος
- Ελένη Συναγρίδη
- Σταυρούλα Κότσαρη
- Ρωμανός Μανωλόπουλος
- Ελένη Γκουβούση
- Κλεοπάτρα-Μαρία Ρέππα
- π.Χαρίτων Θεοδώρου

2. ΄Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία'
- Νεκτάριος Αρκάδας
- Πηγή Αντύπα
- Δήμητρα Βασιλείου

3. 'Εκκλησία, Διαθρησκειακός διάλογος και Διεθνέις Σχέσεις'
- Kourieh Clemis Daniel Nabil
- Στυλιανός Παπαδόπουλος
- Αντώνιος Φουντής
- Νικόλαος Μπαλάσκας
- π. Μιχαήλ Παπαθεμελής
- Κωνσταντίνα-Πούλια Ντούφα
- Κωνσταντίνος Πριμηκύριος

Οι εγγραφές των επιτυχόντων του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν από τις 13 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαρτίου 2019, ώρες 11.00-13.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και δύο(2) τυπικές φωτογραφίες προσώπου(τύπου αστ.ταυτότητας).

Για τη συμμετοχή σας στο ΠΜΣ «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» οφείλετε να καταβάλλετε τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ ανά μάθημα στο εξάμηνο και κατά ανώτατο όριο των επτακοσίων πενήντα (750) Ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται κατά τη δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος. Δύνασθε να επιλέξετε από δύο (2) έως τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο!

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφής σας απαιτείται να προσκομίσετε την δήλωση
μαθημάτων: https://goo.gl/BJs9R6

και το καταθετήριο:
        Όνομα   : Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και
ΚαποδιστριακούΠανεπιστημίου Αθηνών
        Tράπεζα :ALPHABANKA.E.
        Yποκατάστημα    : 101
        Διεύθυνση       : Σταδίου 40, 102 52, Αθήνα

Aριθμός Λογ/σμού : 802002001000227
        ΙΒΑΝ    : GR0301408020802002001000227
        Swift/BIC       :CRBAGRAA
        ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      :ΠΜΣ «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» - Κ.Ε. 15481
        Παρακαλούμε εάν κάποιος επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου για την κατάθεση
των τελών φοίτησης να μας ενημερώσει άμεσα!

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος