Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.04.2018

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-18 στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Ε.Κ.Π.Α. (myStudies)

Προθεσμία δηλώσεων: από Τρίτη 3 Απριλίου 2018 έως και Τρίτη 15 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση Μy-studies
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018

Προθεσμία Δηλώσεων Μαθημάτων
στο Μy-studies.uoa.gr

από Τρίτη 3 Απριλίου 2018


έως και Τρίτη 15 Μαΐου 2018

Οι φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω του http://my-studies.uoa.gr  τα μαθήματα  τα οποία έχουν διδαχθεί  στο εξάμηνο και επιθυμούν να εξεταστούν.

O μέγιστος αριθμός μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του ακαδ.έτους 2017-2018 που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει για να εξεταστεί στην Εξεταστική Περίοδο του Ιουνίου 2018, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών  ισχύει ότι «τα Υποχρεωτικά, τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά και τα Προαιρετικά μαθήματα κατανέμονται σε συγκεκριμένα εξάμηνα και δεν είναι δυνατή η δήλωσή τους από φοιτητές/ φοιτήτριες που ανήκουν σε προηγούμενο εξάμηνο». Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ,  θα ισχύσουν για το ακαδ.έτος 2017-2018 τα εξής:

- Οι φοιτητές που ανήκουν στο πρώτο ΕΤΟΣ φοίτησης (δηλ. 1ο και 2ο εξάμηνα φοίτησης,), δικαιούνται να δηλώσουν μέχρι εννέα (9) μαθήματα του Eαρινού εξαμήνου τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα με το νέο πρόγραμμα .

- Οι φοιτητές που ανήκουν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ΕΤΟΣ φοίτησης (δηλ. εξάμηνα φοίτησης από 3ο έως και 8ο), δικαιούνται να δηλώσουν μέχρι δέκα (13) μαθήματα Εαρινών εξαμήνων, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα με το νέο πρόγραμμα .

- Οι φοιτητές που είναι Επί Πτυχίω (οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα τέσσερα κανονικά ΕΤΗ φοίτησης , δηλ. 9ο εξάμηνο και άνω) δικαιούνται να δηλώσουν και να εξεταστούν μετά το πέρας του εαρινού εξαμήνου του ακαδ.έτους 2017-2018,   μέχρι και  το σύνολο των μαθημάτων των χειμερινών και εαρινών εξαμήνων που τους αφορούν ως εκκρεμότητα για την απόκτηση του πτυχίου τους.

    Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.

   Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωση μαθημάτων τους όσες φορές

επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων.  Μετά τη λήξη της προθεσμίας (15/05/2018) το ηλεκτρονικό σύστημα Δηλώσεων Μαθημάτων κλειδώνει αυτομάτως και ουδεμία παρέμβαση μπορεί να γίνει από την  πλευρά της Γραμματείας του Τμήματος.

1)  Σχετικά με την Επαλήθευση /ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ/  για  την ορθή καταχώρηση εκ μέρους σας, της Δήλωσης μαθημάτων Mystudies, διαβάστε  τον σύνδεσμο:

http://www.theol.uoa.gr/fileadmin/theol.uoa.gr/uploads/PDF/SC_PDF201011/verifylessons.pdf (ΠΡΟΣΟΧΗ: Άλλη η έννοια του  [ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ],  και άλλο το [ΠΡΟΦΙΛ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ] που είναι το σημαντικό για τον επανέλεγχο κατά την περίοδο που  είναι ανοικτό το Σύστημα και επιτρέπονται σε αυτό οι δηλώσεις τρέχοντος εξαμήνου .

2) Στην εφαρμογή  ΜΥ-STUDIESδηλώνουμε  (πλέον) μόνον  ΜΑΘΗΜΑΤΑ .

Τα συγγράμματα τα παρακολουθούμε μόνον από την εφαρμογή Eudoxus.gr.

3)ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:   Στην  εφαρμογή  Eudoxus.gr  υπάρχει μέγιστο όριο δήλωσης συγγραμμάτων εξαμήνου μέχρι και  (8) οκτώ.   Ο συμμετέχων φοιτητής δηλώνει ότι τα Συγγράμματα που επιλέγει και παραλαμβάνει μέσω  της εφαρμογής Eudoxus.gr  κατά το τρέχον εξάμηνο, αντιστοιχούν με τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ τα οποία δηλώνει κατά την εγγραφή του στο My-studies.uoa.gr και νομίμως παρακολουθεί στο ακαδημαϊκό του Τμήμα  στο τρέχον εαρινό εξάμηνο.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος