Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.01.2020

ΔΗΛΩΣΗ για την ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ του μαθήματος "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ" (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝ-ΦΕΒ 2020)

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

« ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ειδοποιούνται οι φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ» κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 ότι η προφορική εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στο νέο γραφείο του Επίκουρου Καθηγητή κ. Μάριου Κουκουνάρα-Λιάγκη  (308 /τρίτος όροφος )κατά  εξαμελείς ομάδες.

Ημερομηνίες εξέτασης :   Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 ώρα 9.30 -16.00

                                     και Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9.30 -15.30

Στη περίπτωση που συμπληρωθούν όλες οι ομάδες στις ώς άνω ημερομηνίες και ώρες  και υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός εξεταζομένων η εξέταση θα επεκταθεί και την ημερομηνία της Τετάρτης 22ας Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13.00-16.00.

Για την καλύτερη διοργάνωση της εξέτασης είναι υποχρεωτικό να προσέλθουν  οι φοιτητές/-τριες στο γραφείο της γραμματείας του Τομέα (138/α΄ όροφ)   για να  δηλώσουν τα στοιχεία τους  και να επιλέξουν  ημέρα και ώρα εξέτασης σύμφωνα με το  ανηρτημένο πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του Τμήματος.

Η διάρκεια εξέτασης της κάθε ομάδας  είναι 30 λεπτά. Για τη δήλωση  οι φοιτητές/-τριες θα προσκομίζουν το πάσο τους. Η δήλωση της ημερομηνίας και ώρας είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει.

Σε περιπτώσεις που ο εξεταζόμενος/-η  αποδεδειγμένα διαμένει  και εργάζεται στην επαρχία ή έχει σοβαρό λόγο αδυναμίας αυτοπρόσωπης προσέλευσης η δήλωση δύναται να γίνει τηλεφωνικά στο τηλέφωνο της γραμματείας(210-7275748) μετά το πέρας της καθορισμένης ώρας προσέλευσης στη γραμματεία του Τομέα κατά τις σχετικές ημερομηνίες.

Ημερομηνίες και ώρα προσέλευσης:Πέμπτη 16 Ιανουαρίου      12.00-15.00 μ.μ.

       (για τη δήλωση)                               Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 12.00-15.00 μ.μ.

                                                                    Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 12.00-15.00 μ.μ.

 Εκ της Γραμματείας του Τομέα