Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.11.2017

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Αργία Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρκεια των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου

15, 16 και 17 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου) το Πανεπιστήμιο Αθηνών τελεί σε αργία, από 15-11-17 έως 17-11-17.

Με εντολή Πρύτανη

Η κατ’ αναπλήρωση προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Διοικητικού
*/Ελένη Εμ. Αρετουλάκη/*