Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.11.2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β΄ Εξαμήνου Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο" ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ανακοίνωση

- Μεταπτυχιακό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Β2019 Εξαμήνου του Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο"

- Ανακοίνωση Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων Β΄ Εξαμήνου του Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο" (2019-2020)

- Δήλωση μαθημάτων Β΄ Εξαμήνου του Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο" (2019-2020)

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος