Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.09.2019

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών Κυπριακής καταγωγής - Ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων (2019-2020)

Προθεσμία εγγραφής: από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι φοιτητές Κυπριακής καταγωγής εγγράφονται με την κατηγορία των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Προθεσμία εγγραφής,  από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Ειδική διευκρίνιση για τους εισαγόμενους με κυπριακή καταγωγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ'αριθμ.Πρωτ.Φ.153/142567/Α5/13.09.2019, του ΥΠΠΕΘ, (Διαύγεια: Α.Δ.Α.: ΩΨΑΒ4653ΠΣ-ΘΞΟ )

Επίσης όλα τα  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την εγγραφή αναφέρονται στο ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. Φ152/14630/Α5/20.09.2019, του ΥΠΠΕΘ, (Διαύγεια: Α.Δ.Α.: 658Φ4653ΠΣ-Β1Ρ )

Ημέρες υποδοχής κοινού κάθε Δευτέρα, Τετάρτη , Παρασκευή
με ώρες λειτουργίας 11:00-13:00.
http://www.theol.uoa.gr/epikoinwnia.html

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.