Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.09.2019

Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΧΩΡΙΣ Α.Μ.Κ.Α. (2019-2020)

Kαταληκτική προθεσμία: Παρασκευή 27η Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το έγγραφο με υπ'αριθμ.Πρωτ.Φ.251/146543/Α5/20.09.2019 του Υπουργείου Παιδείας, κατόπιν αιτημάτων επιτυχόντων στο ΥΠΠΕΘ, για εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ΧΩΡΙΣ τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών, ορίζεται από το ΥΠΠΕΘ, για τους εν λόγω εισαχθέντες, καταληκτική προθεσμία εγγραφής, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η Παρασκευή 27η Σεπτεμβρίου 2019.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Αίτηση για εγγραφή.
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη
Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ απαιτείται για το Τμήμα Θεολογίας του ΕΚΠΑ,
- μία (1) έγχρωμη φωτογραφία προσώπου, (τύπου/μεγέθους Αστ.Ταυτ.)
και μια ευκρινή ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ της Αστ.Ταυτότητας τους (Δ.Α.Τ.)

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος