Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.11.2017

Εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στο Τμήμα Θεολογίας του ΕΚΠΑ για το ακαδ. έτος 2017-18

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής: Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.

Οι επιτυχόντες με την κατηγορία των εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, που αφορούν το Τμήμα Θεολογίας μπορούν να προσέρχονται στην Γραμματεία του Τμήματος στο δεύτερο όροφο του Κτηρίου της Θεολογικής Σχολής στην Πανεπιστημιόπολη, τις γνωστές ημέρες υποδοχής κοινού κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή με ώρες
λειτουργίας 11:00-13:00 και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά εγγραφής τους, που αναφέρονται στην με υπ'αριθμ. πρωτ.Φ.151/191213/Α5/07-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ. (ΑΔΑ: 71ΕΜ4653ΠΣ-ΜΑ3),

με καταληκτική ημερομηνία εγγραφής την
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΥΚΡΙΝΟΥΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ) ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΔΑΤ).


Η εγγραφή μπορεί να γίνει εκ μέρους σας σε περίπτωση ανάγκης και με εξουσιοδότηση προς κάποιον εκπρόσωπό σας, με  βεβαίωση όμως του γνησίου της υπογραφής  σας.

 

Από την Γραμματεία του
Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ