Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.10.2019

Εκλογές 2019 για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματος Θεολογίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ανακοίνωση

Έγγραφα σχετικά με την εκλογές 2019 για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματος Θεολογίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020: http://bit.do/fc4Pp

(Προκήρυξη, Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών, Ανακηρύξεις Υποψηφίων)

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας

Θωμάς Αντ. Ιωαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής