Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.10.2017

ΕΠΕΙΓΟΝ- Κατάθεση δικαιολογητικού Επιτυχούς εξέτασης- Αναλυτικής βαθμολογίας προόδου των φοιτητών/τριων για τις Υποτροφίες ΙΚΥ_ΕΚΟ ακαδ.έτους 2016-2017

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο ΙΚΥ: 20-10-2017

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι για Υποτροφία ΙΚΥ-ΕΚΟ του Τμήματος Θεολογίας, που έχουν ειδοποιηθεί από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ(ΙΚΥ), να παραλάβουν από την Γραμματεία του Τμήματος τις βεβαιώσεις επιτυχίας (πιστοποιητικά αναλυτικής Βαθμολογίας), σχετικά με την προοδό τους (επιτυχής εξέταση στο 40% και 65%), διότι πρέπει να τις καταθέσουν ως δικαιολογητικά στο ΙΚΥ, με καταληκτική ημερομηνία 20-10-2017.


Από την Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ