Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.01.2018

Επείγουσα ανακοίνωση για τα μαθήματα της Δευτέρας 08.01.18 του Αναπλ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζάρρα

δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα του Αναπλ. Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ζάρρα δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

Από το Γραφείο