Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.10.2019

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ» του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοίνωση

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ» του Τμήματος Θεολογίας του  ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ  2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εξέταση Ξένης Γλώσσας
21 Οκτωβρίου 2019
και ώρα 13:00 – 15:00 μ.μ.
Β΄  Αμφιθέατρο

Εξέταση Μαθήματος Κορμού
23 Οκτωβρίου 2019
και ώρα 15:00 – 17:00 μ.μ.
Β΄  Αμφιθέατρο

Εξέταση Μαθήματος Ειδίκευσης
24 Οκτωβρίου 2019
και ώρα 15:00 – 17:00 μ.μ.
Β΄  Αμφιθέατρο

Η ημερομηνία για την συνέντευξη θα καθοριστεί από τους Καθηγητές των Ειδικεύσεων και θα ανακοινωθεί, μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ  2019-2020
(Για πτυχιούχους εκτός Θεολογικών Σχολών)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη
17 Οκτωβρίου 2019
και ώρα 13:00 – 15:00 μ.μ.
Β΄Αμφιθέατρο

Πατρολογία
17 Οκτωβρίου 2019
και ώρα 15:00 – 17:00 μ.μ.
Β΄Αμφιθέατρο

Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία
18 Οκτωβρίου 2019
και ώρα 13:00 – 15:00 μ.μ.
Β΄Αμφιθέατρο

Δογματική
18 Οκτωβρίου 2019
και ώρα 15:00 – 17:00 μ.μ.
Β΄Αμφιθέατρο

Η ημερομηνία για την συνέντευξη θα καθοριστεί από τους Καθηγητές των Ειδικεύσεων και θα ανακοινωθεί, μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος