Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.12.2018

Κριτήρια Επιλογής για την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης

Κριτήρια Επιλογής για την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.