Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.03.2018

Παραλαβή περγαμηνών διπλωματούχων master (Π.Μ.Σ.) Τμήματος Θεολογίας, με χρονική περίοδο Αίτησης Χορήγησης μέχρι και την 13 Σεπτεμβρίου 2017 και προγενέστερα

Παραλαβή: Από το Γραφείο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ της Γραμματείας του Τμήματος κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ώρες 1:00-13:00

Σας ενημερώνουμε ότι οι περγαμηνές, με ημερομηνία Αίτησης Χορήγησης Περγαμηνής Διπλώματος Μεταπτυχιακού (Π.Μ.Σ.)-(βλ. απόδειξη πληρωμής παραβόλου)- μέχρι και την 13η Σεπτεμβρίου 2017 και προγενέστερα, είναι ήδη διαθέσιμες στη Γραμματεία του Τμήματος προς παραλαβή.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, να παραλάβει την  περγαμηνή, οφείλει να προσκομίσει το σχετικό απόκομμα της απόδειξης πληρωμής(παραβόλου), που του ανταποδόθηκε κατά την διαδικασία αίτησης χορήγησης περγαμηνής.

Η παραλαβή των περγαμηνών γίνεται τις γνωστές ώρες εξυπηρετήσεως κοινού στο Γραφείο Μεταπτυχιακών (τηλ.210.727.5717) της Γραμματείας του Τμήματος Θεολογίας στην Πανεπιστημιόπολη, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή με ώρες λειτουργίας 11:00-13:00.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.